อุปนายกสมาคม เข้าร่วมหารือในงานสัมมนา “ทิศทางการขับเคลื่อน Digital Tax Ecosystem ของประเทศไทย” โดยมี อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธาน

30 มิถุนายน 2566

คุณราชิต ไชยรัตน์ อุปนายกสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพเข้าร่วมร่วมหารือในงานสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อน Digital Tax Ecosystem ของประเทศไทย” โดยคุณลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธาน

เพื่อเผยแพร่แนวทางของระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร และเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบภาษีอากรที่เป็นดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2571โดยมีคณะผู้บริหารของกรมสรรพากร และผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 70 หน่วยงาน เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือกับ Partner สำนักงานบัญชีคุณภาพ ผู้ให้บริการ software ด้านบัญชี ที่เป็น Service Provider ของกรมสรรพากร ยกระดับการจัดการภาษีให้เป็นเรื่องง่ายด้วยระบบดิจิทัล ด้วยการเชื่อมต่อแบบ. ผ่านระบบ Open API การทำบัญชีในอนาคตจะไม่ต้องเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษ รวมถึงการส่งแบบภาษีทุกประเภท ลดข้อผิดพลาด คืนภาษีได้เร็ว และลดปัญหาข้อโต้แย้งทางภาษีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สถาบันพัฒนาการจัดเก็บภาษีอากร กรมสรรพากร จังหวัดนนทบุรี

https://www.facebook.com/Actap.org/posts/pfbid02JW94uNvaM3zGTdVSHFenG1yJ9yjffMmQ44YpQ5zcXgqKLWPxNXXvSwEyYVLzSHYUl