ประชุมสัญจร 4 ภาค

คุณเพชรรัตน์ อวยพรส่ง นายกสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพและคณะกรรมการสมาคม เข้าร่วมการประชุมสัญจรครั้งแรกของสมาคม ดังนี้

17/09/2023 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

28/10/2023 ณ จังหวัดชลบุรี

10/11/2023 ณ จังหวัดเชียงใหม่

08/12/2023 ณ จังหวัดขอนแก่น

โดยมีสมาชิก ACTAP เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 สำนักงาน โดยคุณเพชรรัตน์ และกรรมการ ได้ร่วมเสวนากับสมาชิก ในเรื่องการทำความเข้าใจในการปรับเปลี่ยน ข้อบังคับสมาคมรวมถึงแนวทางในการพัฒนาสมาคม ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มสมาชิก และรักษาระดับมาตรฐานของสมาชิก การรับฟังปัญหาและข้อสงสัยของสมาชิกในภูมิภาคเพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมบริการ และแนวทางให้ตอบสนองความต้องการสมาชิกทั่วประเทศ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายสมาชิก ACTAP ต่อไป

ทั้งนี้สามารถดูผลการประเมินสรุปกิจการได้ที่

https://anyflip.com/ngyyg/tfvh