โครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายสำนักงานบัญชีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2567

ประมวลภาพบรรยากาศงาน โครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายสำนักงานบัญชีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2567 ณ โรงแรมพาโค่ เขาใหญ่ บาย โบนันซ่า จังหวัดนครราชสีมา

https://www.facebook.com/Actap.org/posts/pfbid02P98CBnUam3xsxApZZkt4ZjkCg6qwatd2uzdryQv1zP3rHhGaiABJHyHADajjCQhSl

https://www.facebook.com/Actap.org/posts/pfbid0aRjNBoFrqiXbF5BHjwkigPEWBnNg9vT4M4TN9NL4ooVMnAyyXK9yn8tqAV2nZ1mel

https://www.facebook.com/Actap.org/posts/pfbid0D5whUm6EhXBbFnY93wYhMAKW8GkBB8mgQqaJe8YsMVLjVqC1mBoHtPqLr6cnMLxol