คุณเพชรรัตน์ อวยพรส่ง ร่วมเป็นประธานและคณะกรรมการพิจารณาผลงานของนักศึกษาภาควิชาบัญชี ปี4 มหาวิทยาศรีปทุม

วันที่ 28 เมษายน 2567
คุณเพชรรัตน์ อวยพรส่ง ร่วมเป็นประธานและคณะกรรมการพิจารณาผลงานของนักศึกษาภาควิชาบัญชี ปี4 มหาวิทยาศรีปทุม ในโครงการ Bootcamp การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ และร่วมมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาและก้าวสู่การทำงานจริง หลังจบภาคเรียนนี้ จำนวน 87 คน

https://www.facebook.com/100077960978612/posts/447754541166575/?mibextid=CTbP7E&rdid=3Cy4gbXxiwLxpXzS