กรรมการด้านวิชาการ สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา เรื่อง “ทิศทางวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล และเสวนาเคล็ด (ไม่) ลับ… รับมือภาษียุคดิจิทัล 2566”

คุณทองคูณ แสงธรรมรัตน์ กรรมการด้านวิชาการ สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา เรื่อง “ทิศทางวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล และเสวนาเคล็ด (ไม่) ลับ… รับมือภาษียุคดิจิทัล 2566”

จัดขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม 1 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สามารถรับชมได้ที่ https://fb.watch/iqV6D-jS0o/?mibextid=VhDh1V