งานสัมมนา ACTAP of the Year 2022

งานสัมมนาพัฒนาความรู้ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี “รู้ จบ ครบเครื่องทั้งบัญชีและภาษี” ภายในวันเดียว กับสุดยอดกูรูด้านบัญชี ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ และ อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์ กูรูด้านภาษี ที่ทั้ง 2 ท่านจะมา update ความเปลี่ยนแปลงด้านบัญชีและภาษีให้คุณได้เตรียมพร้อมรับมือก่อนใคร พร้อมปาร์ตี้ Mini-Concert อ๊อฟ-ปองศักดิ์สำหรับชาวบัญชียุคใหม่